Vattenskoterförordningen snart ett minne blott?

04. december 2013

Fredag den 29 november presenterade Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg sin rapport ”Vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster” – ett uppdrag de fått av regeringen och som består i att kartlägga olägenheter och anlysera behov av särskild reglering.

Rapporten på 129 sidor är omfattande, men förslaget till Regeringen är i sin korthet:

  • Ingen specifik lag ska finnas för vattenskotrar. Vattenskotrar ska istället räknas som Fritidsfartyg, d v s den kategorisering som övriga båtar, ribbåtar o s v tillhör
  • Att vattenskoterförordningen upphävs
  • Att krav på höghastighetsbevis med minimumålder 18 år införs för framförande av fritidsfatyg som kan uppnå hastigheter om minst 35 knop .
  • Att krav på behörighetsbevis med minimumålder 15 år införs för förande av fritidsfatyg som kan uppnå en hastighet om minst 15 knop.
  • Att regleringen av det nuvarande kustskepparintyget ingår i den föreslagna lagen. Det vill säga att man kan ta behörighetsbevisen ovan på samma sätt som man idag tar Kustskepparexamen.

Havs- och vattenmyndigheten skriver bl a i sin rapport:

”Den teknikutveckling som skett sedan början av 1990-talet har medfört att vattenskotrarna, ur miljösynpunkt, idag inte skiljer sig från andra farkoster på ett negativt sätt. Havs- och vattenmyndigheten finner inte att en särreglering av vattenskotrar är motiverad på grunden att vattenskotern som typ av farkost skulle ha större miljömässig påverkan än andra vattenfarkoster med motordrift.

Istället för att fokusera på farkostspecifika särregleringar bör fokus flyttas till farliga och miljöskadande beteenden till sjöss. På detta sätt jämställs alla vattenfarkoster och det blir således ointressant om körning i känsliga miljöer sker med en liten gummibåt, större båt eller en vattenskoter. Skador på djur och miljö uppkommer oavsett vilken typ av farkost som används. Det är därför av vikt att angripa oansvariga och störande beteenden och inte typer av farkoster, även om vissa farkosttyper till större del används för nöjeskörning än andra. Den nöjeskörning som sker med vattenskotrar kommer på detta sätt också omfattas i lika hög grad som nöjeskörning med mindre racer-båtar eller större motorstarka båtar.”

För BRP, som tillverkare och branschledare inom vattenskotersegmentet, är detta mycket positivt. Vi hoppas verkligen att våra vattenskotrar snart ska jämställas med övriga fritidsfartyg – och att krav på förarbevis och minimumålder införs för att öka kunskaperna och hänsynstagandet till sjöss, anser Jan Andersson, vd för BRP Sweden AB.

Läs hela pressmeddelandet och rapporten från Havs- och vattenmyndigheten här.