Svaga isar

04. januari 2012

På grund av den varma förvintern har SNOFED (Sveriges skoterägares riksorganisation) gått ut med ett pressmeddelande för att varna för det rådande isläget och belysa vikten av säkerhet vid färd.

Hela pressmeddelandet hittar du här.

SNOFED har också publicerat nedan bild som ger en fingervisning över vad olika istjocklekar bär.