Hur, var och vem får köra snöskoter?

05. januari 2012

För att förtydliga regelverken kring snöskoter har Nationella Snöskoterrådet samanställt ett informationsdokument som finns att läsa här.

Dokumentet klargör gällande regler samt ger tips för säker körning. Perfekt läsning inför vinterns säsong!

Vet du förresten var skoterkörning är tillåten och hur du skall bete dig om du närmar dig en renhjord? Fräscha upp minnet eller testa dig själv.