Vannscooter endelig lovlig i Norge

24. June 2013

Meldingen som tikket inn fra Miljøverndepartementet fredag 21. juni 2013:

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2013 til lov om endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter).
Lovvedtak 61 (2012-2013). Lov nr. 101
Loven trer i kraft fra 1. juli 2013.

Se lenken under for informasjon fra regjeringen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2013/vannscooterforbud-opphevet.html?id=731408