Pressemelding Vannscooter-saken:

03. October 2012

 

”Ulovlige aksjoner fra riksadvokat Busch”


(Oslo 3. oktober) ”Vi er svært glade for at ESA nå fastslår at det norske vannscooter-forbudet bryter med EØS-avtalen. Jeg vil nå anmode Riksadvokat Tor-Aksel Busch også om å ta til fornuft og beklage overfor dem som har blitt utsatt for ulovlige aksjoner fra hans side. Riksadvokaten har drevet straffeforfølging i stor skala over hele landet denne sommeren,” sier advokat Arve Lønnum i Advokatfirmaet Ræder, som representerer den største importøren, BRP Norway AS som selger Sea-doo produkter med europeisk opprinnelse.


Advokat Lønnum er den som har laget det juridiske løpet for vannscooter-importørene; et løp som nå altså har resultert i at ESA har sagt at forbudet bryter med EØS-avtalen. En hovedmotstander for dem har vært Riksadvokat Tor-Aksel Busch, som denne sommeren har drevet straffeforfølging i stor skala over hele landet og beslagleggelse av vannscootere.

”Riksadvokat Tor-Aksel Busch har blitt grundig advart, og har likevel med vitende og vilje om at forbudet i beste fall var tvilsomt beordret straffeforfølging av folk, og beslaglagt vannscootere,” understreker advokat Arve Lønnum.

I brev til Bush har importørene flere ganger bedt om å få klarlagt hvilken vurdering av EØS-reglene som er gjort av riksadvokatembetet før dette utspillet kom. Riksadvokaten beordret i 2009 at brudd på den norske reglene ikke skulle straffeforfølges, i påvente av en EØS- rettslig vurdering. I juli i år beordret han straffeforfølging igjen, og brevvekslingen i høst viser at det skjedde uten en EØS-rettslig vurdering. Tvert imot sa ESA alt i 2011 at det nye forslaget formodentlig var i strid med EØS-retten. Lønnum har lenge begjært innsyn i ESAs brev og fikk det først i dag. Timer deretter kom nyheten om at ESA har bestemt seg for at forskriftene er ulovlige.

Senest i brev av 20. september opprettholder riksadvokaten sin steile holdning i dette spørsmålet. Han skriver blant annet: ”Eventuelle innsigelser mot reglenes gyldighet med utgangspunkt i EØS-rettslige problemstillinger vil naturlig kunne bringes inn for domstolene som ledd i en straffesak.”

”Nå foreligger det altså en innsigelse fra ESA, som jeg regner med at Riksadvokat Busch får med seg og rydder opp i at mange uskyldige er straffeforfulgt. Det er heldigvis svært uvanlig i Norge at påtalemyndigheten beordrer ulovlig straffeforfølging, understreker advokat Arve Lønnum i Advokatfirmaet Ræder

For ytterligere informasjon: Advokat Arve Lønnum, tel: +47 90 11 89 00, kontor 23 27 27 00, epost: aln@raeder.no