Informasjon fra Regjeringen ang snøscooterforsøket - informativt og opplysende!

04. December 2013

Det har den siste tiden åpenbart vært endel usikkerhet og misforståelser om hva forsøket går ut på.  

Her er nyttig informasjon fra Regjeringen ang snøscooterforsøket.  Skal en uttale seg for eller imot kan det være lurt å sette seg inn i saken først, det gjør du her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2013/om-snoscooterforsoket.html?id=747344